0
امکان مطالعه در اپلیکیشن فیدیبو
دانلود
ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا در قبال مناقشه قره باغ

معرفی، خرید و دانلود کتاب ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا در قبال مناقشه قره باغ

نویسنده:
سجاد جعفری
درباره ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا در قبال مناقشه قره باغ
بحران قره باغ یکی از برجسته ترین بحران های امنیتی قرن حاضر در حاوزه قفقاز می باشد که توجه بسایاری از محققاین امنیات و هام چناین رهباران کشاو رهای منطقاه و فرامنطقاه را باه خاود جلاب نماوده اسات و اگرچاه تلاش های زیادی برای حال آن صاورت پریرفتاه اسات اماا ایان بحاران هم چنان به عنوان یکی از معضلات امنیتی قرن بیسات و یکام بااقی ماناده است. از تلاش های اساسی صورت پریرفته در رابطه با مسئله قاره بااغ ورود سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای بوده اسات کاه در ایان زمیناه نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد قابل توجه است.
دسته‌ها:

شناسنامه

فرمت محتوا
pdf
حجم
1.۵۲ مگابایت
تعداد صفحات
152 صفحه
زمان تقریبی مطالعه
۰۵:۰۴:۰۰
نویسندهسجاد جعفری
ناشراندیشکده روابط بین‌الملل
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۱۶
قیمت ارزی
5.۵ دلار
قیمت چاپی
70,000 تومان
مطالعه و دانلود فایل
فقط در فیدیبو
pdf
۱.۵۲ مگابایت
۱۵۲ صفحه

نقد و امتیاز من

بقیه را از نظرت باخبر کن:
0
(بدون نظر)
49,000
تومان
%30
تخفیف با کد «HIFIDIBO» در اولین خریدتان از فیدیبو

گذاشتن این عنوان در...

قفسه‌های من
نشان‌شده‌ها
مطالعه‌شده‌ها
ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا در قبال مناقشه قره باغ
ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا در قبال مناقشه قره باغ
سجاد جعفری
اندیشکده روابط بین‌الملل
0
(بدون نظر)
49,000
تومان