0
پادکست رخ

پادکست رخ

Rokh Podcast
فارسی
داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ ایران و جهان را رقم زدند

76 اپیزود

76 اپیزود

داستان زندگی کریم خان زند (2)
داستان زندگی کریم خان زند (2)
01:19:57
08 مهر 1402
73
داستان زندگی کریم خان زند (1)
داستان زندگی کریم خان زند (1)
01:03:56
01 مهر 1402
72
داستان زندگی فردوسی (3)
داستان زندگی فردوسی (3)
01:56:29
11 شهریور 1402
71
داستان زندگی فردوسی (2)
داستان زندگی فردوسی (2)
01:26:24
28 مرداد 1402
70
داستان زندگی فردوسی (1)
داستان زندگی فردوسی (1)
01:16:16
21 مرداد 1402
69
داستان زندگی پابلو اسکوبار (3)
داستان زندگی پابلو اسکوبار (3)
01:11:55
17 تیر 1402
68
داستان زندگی پابلو اسکوبار (2)
داستان زندگی پابلو اسکوبار (2)
01:11:56
10 تیر 1402
67
داستان زندگی پابلو اسکوبار (1)
داستان زندگی پابلو اسکوبار (1)
01:06:54
03 تیر 1402
66
دیکتاتور سرخ |  داستان زندگی چائوشسکو (2)
دیکتاتور سرخ | داستان زندگی چائوشسکو (2)
01:11:59
30 اردیبهشت 1402
65
دیکتاتور سرخ |  داستان زندگی چائوشسکو (1)
دیکتاتور سرخ | داستان زندگی چائوشسکو (1)
01:08:53
23 اردیبهشت 1402
64
خلاصه کتاب درباره معنی زندگی
خلاصه کتاب درباره معنی زندگی
01:24:54
12 فروردین 1402
63
اپیزود ویژه روز جهانی زنان
اپیزود ویژه روز جهانی زنان
00:59:46
27 اسفند 1401
62