دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
ادامه...
کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مهندسی صنایع ...
سامیه زنگیشه ، محمدصالح سهرابی ، ندا کاراندیش
از صنایع تا سلامت
زینب رحیمی‌ریسه ، محمدمهدی ارشادی ، محمدمهدی سپهری
کتاب طرح‌ریزی واحدهای صنعتی رشته مهندسی ...
محمدصالح موسوی ، مناسادات نبوی
کتاب آمار احتمال – مهندسی صنایع مدل‌سازی ...
امیر دبیری ، علی رضوانی بیدگلی
کتاب تحقیق در عملیات ۱ – مهندسی صنایع ...
علی نبئی ، مهدی رضایی‌افراپلی
کتاب زبان تخصصی رشته مهندسی صنایع نسخه PD
اباذر نورحسینی ، نگار گلچین خیابانی‌آذر