دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
ادامه...
اصول فتوگرامتری پهپاد مفاهیم تئوری و نکات ...
محمد سعادت‌سرشت ، مسعود ورشوساز
مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا نسخه PDF
عبدالمجید خوشنود ، علیرضا نادری‌آخورمه ، هومان مرادی‌مریم‌نگاری
مرجع سه جلدی طراحی هواپیما جلد اول - نسخه PDF
احد رحیمی‌لقب ، کرامت ملک زاده فرد
کنترل پیشرفته و سیستم‌های دینامیک نسخه PDF
علی غفاری ، علیرضا خدایاری ، فرزاد چراغ‌پور سماواتی
مرجع سه جلدی طراحی هواپیما جلد دوم - نسخه PDF
احد رحیمی‌لقب ، کرامت ملک زاده فرد
مقدمه‌ای بر بررسی سوانح پهپادی نسخه PDF
ابراهیم تقی‌زاده ، حسن هوشنگی ، محدثه الهیارزاده
مرجع آزمایشات خستگی هواپیما نسخه PDF
جواد شهبازی کرمی ، فرهنگ باریکانی
مرجع سه جلدی طراحی هواپیما جلد سوم- نسخه PDF
احد رحیمی‌لقب ، کرامت ملک زاده فرد
روبات‌های پرنده خودمختار نسخه PDF
جواد شهبازی کرمی ، کیومرث قلی‌پورچناری ، مریم غفاری