کتاب صوتی با صدای فردوسی پور

نفر، از این کتاب حمایت کرده‌اند.

فیدیبو و رادیو گوشه تقدیم می‌کنند:
کتاب صوتی فوتبال علیه دشمن با صدای عادل فردوسی‌پور
تاریخ انتشار ۳۰ مهرماه

شما هم می‌توانید با پیش‌خرید این اثر از آن حمایت کنید:

۹۸+ Iran