در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

افغانی حتا شارژر را نیز بار زائد می داند . افغانی یعنی یک زنده گی متحرک . جوری که هر آن اراده کنی بتوانی جان ت را کف ِ دست بگیری و فرار کنی . این یعنی همان مرده ریگ ِ باقی مانده از میراث ِ درویشی که آشوب ِ این سال ها هم با شکل ش کنار آمده است . از عالم کمی پول می خواهی و پتویی که هم دست مال باشد و هم دستار و هم صافی و هم گونی و هم روانداز ِ شب و هم سایبان و... حالا هم که گوشی مبایل از ضروریات شده است ، به تر آن که مبایل ت چراغ قوه هم داشته باشد و ماشین حساب هم و پخش ِ صوت هم ... بنابراین همان انواع ِ ابتدایی مبایل ِ چراغ قوه دار ِ نوکیا جنس ِ رایج ِ بازار بلخ می شود . با 5 افغانی هم می شود شارژر را حذف کرد ... سبک بار بودن ِ بیش تر ... دنیا و آخرت ت را سر ِ دست بگیری و یاعلی

+ تهیه نسخه الکترونیک کتاب از فیدیبو

رضا امیرخانی در جانستان کابلستان سفر کوتاه اما پرماجرایش به افغانستان را روایت می کند. پرسه در خاک همسایه فرصتی است برای نگاه کردن دوباره به ایران، اتفاقات تازه و آینده ی پیش رواز کتاب: هربار وقتی از سفری به ایران برمی گردم، دوست دارم سر فروبیافکنم و برخاک سرزمین م بوسه ای بیافشانم. این اولین بار بود که چنین حسی نداشتم. برعکس، پاره ای از تن م را جا گذاشته بودم پشت خطوط مرزی، خطوط بی راه و بی روح مرزی 

+ تهیه نسخه الکترونیک کتاب از فیدیبو