در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

مفهوم شر از دیروز تا امروز

کتاب «نشانه های شر» مجموعه ای از مقالات اندیشمندانی چون فرد باتینگ، اسکات ويلسن، ژرژ باتای، استیون اشنایدر، ماری روسو، ژوزه ب. مانليئون، جنیفر وایک و مارلی آلن ـ اوئه است که توسط شهریار وقفی پور ترجمه شده اند. از کنار هم قرار گرفتن مقالاتی که در این کتاب درج شده اند، میتوان سیر تغییر و تحول و تاثیرگذاری مفهومی به نام «شر» را بررسی کرد

نشانه های شر در دو بخش با عنوان های «شر» و «هیولا» گردآوری شده است.  در بخش «شر»، مقاله های «بی شکل» و «مثله کردن به مثابه ی قربانی و گوش بریده شده ونسان ونگوگ» اثر ژرژ باتای و «ساختار روانشناختی آرمانشهر» نوشته فرد باتینگ و اسکات ویلسن درج شده اند

بخش دوم این کتاب نیز با مقاله های «هیولا در مقام استعاره (غریب): فروید، لیکاف و بازنمایی هیولاییت در وحشت سینمایی» نوشته استیون اشنایدر، «1848: تجاوز به عقلانیت» از ژوزه ب. مانلیئون، «عجیبالخلقه ها» نوشته ماری روسو، «پیشگفتاری بر تخیل هیولایی» نوشته مارلی الن - اوئه و «تایپ خون آشامی دراکولا و رسانه های آن» نوشته جنیفر وایک همراه است

+ تهیه نسخه الکترونیک کتاب از فیدیبو

در بخشهایی از مقدمه ای که وقفی پور بر این کتاب نوشته، آمده است: از آنجا که تاریخ، ردگیری توحش در تمدن و فرهنگ است، نوشته های ژرژ باتای یکی از نقاط مرجع برای این فعالیت فکری است.آثار نویسنده ای که از نظر ژان- پل ساتر«عارف امروزی»بود و شمار کثیری از متفکران مهم معاصر،از فوکو و کریستوا گرفته تا دریدا و لاکان را تحت تاثیر خود قرار داده بود،مخصوصأ متفکر آخر، که باتای،در گیری یی شخصی با او داشت و به قول نویسنده ی خال هزنکی چون الیزابت رودینسکو، مفهوم «نام پدر» روانکاو حاصل چنین درگیرییی بود....از آنجا که عرضه اندیشه های باتای در لحظه حاضر، به دلایل مختلف، تنها به سردرگمی خواننده فارسی زبان خواهد انجامید، تنها نمونه ای از نوشته های خود باتای انتخاب شده است که با شرحی خلاقانه در مورد شماری از دغدغه های مرکزی باتای، میتواند آغازگاه مناسبی باشد

این کتاب در دو بخش و 158 صفحه تدوین شده است که بخش دوم آن مباحث مطرح شده در کتاب را به صورت انضمامی شامل میشود. البته مطالب این بخش از کتاب ارجاع مشخصی به اندیشه های باتای ندارند و ابزاری نظری برای تاریخ نگاری فرهنگی را ارائه میکنند. به این ترتیب این مجموعه مقالات از حالت صرفا تفریحی شخصی خارج شده و به پروژهای فکری و یا حداقل تقلا برای شروع آن، تبدیل میشود

در پشت جلد کتاب می خوانیم

در دورانی که رمانس با دن کیخوته سروانتس پا به گستره تازه رمان گذاشت، در دورانی که ادبیات مانند بسیاری از هنرهای دیگر به سوی مردم به ویژه طبقه متوسط گشوده شد، گونه ای رشد یافت که با دلهره های مردم ناشی از رسوبات اندیشه قرون وسطایی، همسازی داشت و شاید بتوان گفت بیانی از آن به شمار می آمد... ژرژ آلبر موریس ویکتور باتای از فیلسوفان فرانسوی ای است که پیشگام و الهام بخش بسیاری از فیلسوفان پساساختارگرا و پسامدرن فرانسوی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم شد. او مدتی همکاری فکری با سوررئالیستها داشت و طیف علایق و توجهات اش فلسفه، اقتصاد، نظریهٔ ادبی، رمان نویسی، زیباییشناسی و سیاست را در بر می گیرد

+ تهیه نسخه الکترونیک کتاب از فیدیبو