در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

زیگموند فروید کتاب «روانشناسی توده ای و تحلیل اگو» را در سال 1921 نوشت، یعنی دوازده سال پیش از به قدرت رسیدن هیتلر و شکل گیری نازیسم در آلمان. با این حال این کتاب ظهور فاشسیم و نازیسم در آلمان را پیشبینی کرده است. یکی از نقاط قوت کتاب «روانشناسی توده ای و تحلیل اگو» پیوند استادانه ای است که فروید در روانشناسی تودهای انجام داده و طی آن به شکلگیری و تداوم توده پرداخته و آن را در سراسر کتاب ترسیم کرده است. از سوی دیگر نیز میتوان اهمیت کتاب حاضر را در این موضوع دانست که فروید در ابتدای روانشناسی توده ای وجود تمایز میان روانشناسی فردی و توده ای را رد میکند. سراسر کتاب نیز نمونه ای درخشان از به کارگیری مفاهیم روانکاوانه در توضیح پدیدهای اجتماعی است

فروید زاده ی فقر

فروید پدر علم روانکاوی، زاده ی 1856 است. او در خانواده ای یهودی در شهر موراویا بخشی از جمهوری چک متولد شد. او اولین فرزند خانواده از هشت فرزند بود. پدرش یاکوب فروید تاجر پشم بود و از اولین ازدواجش دو پسر داشت. پدر زیگموند فروید در مطالعه ی تورات مشهور بود. مادر او در 20 سالگی به عنوان همسر سوم توسط خاخام یهودی به عقد پدرش درآمد. آنها مشکلات اقتصادی داشتند و وقتی زیگموند متولد شد در یک اتاق اجاره ای در خانه ی یک قفلساز زندگی می کردند. زیگموند فروید با یک پرده ی نازک که به دور بدنش پیچیده شده بود از رحم مادر بیرون آمد که مادرش این را نشانه ی خوبی برای آینده پسرش میدانست. باز تعریف فروید از تمایلات جنسی که شامل اشکال نوزادی هم میشد به او اجازه داد که عقده ادیپ (احساسات محبت آمیز بچه نسبت به والدین جنس مخالف خود) را به عنوان اصل مرکزی نظریه روانکاوی درآورد

+ تهیه نسخه الکترونیک کتاب از فیدیبو

پیوند استادانه ی روانشناسی فردی و توده ای

فروید در نامه ای که به همراه نسخه ی این کتاب برای رومن رولان ارسال کرده می نویسد: «این کتاب را به طور خاص موفقیت آمیز نمیدانم. اما گمان می کنم که راهی باز می کند که می تواند از تحلیل فرد به فهم جامعه برسد.» از نظر فروید فهم روانشناسی فرد بدون در نظر گرفتن زمینه ی اجتماعی ممکن نیست. پاراگراف نخست روانشناسی توده ای حاکی از آن است که در این کتاب میتوان اهمیت روابط اجتماعی و در نتیجه تاریخی در شکل گیری روانشناسی فردی را درک کرد. این کتاب، راه را برای استفاده های جامعه شناختی از روانکاوی بار میکند

+ تهیه نسخه الکترونیک کتاب از فیدیبو