در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

نشر نویسه پارسی به فیدیبو پیوست

نویسه پارسی ناشر کتاب های تخصصی انجمن زبان شناسی ایران است.