در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

کمپین نه به دانلود غیرقانونی کتاب در رادیو جوان

روز گذشته مجید قاسمی، مدیر پروژه‌ی فیدیبو در مقابل ایستگاه زنده‌ی شبکه‌ی رادیویی جوان در نمایشگاه کتاب درباره‌ی فیدیبو و کمپین «نه به دانلود غیرقانونی کتاب» با مخاطبان رادیو جوان صحبت کرد. در حاشیه‌ی این گفت‌و‌گوی زنده‌ی رادیویی، گزارشگر رادیو جوان نیز با بستن روبان کمپین، به دانلود غیرقانونی کتاب «نه» گفت.