در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

دل‌نوشته‌های مدیر فیدیبو از نمایشگاه کتاب #۳

چند روز پيش وقتي شنيدم اقاي استفان ماير، از نشر redbox و سخنگوي انجمن ايبوك المان قراره يكشنبه ١٤ ارديبهشت توي نمايشگاه صحبت كنه، خيلي ذوق زده شدم و تصميم گرفتم يك جوري بعد از صحبت هاش بدوم جلو و در مورد چند مسئله كه برام مهمه باهاشون مشورت كنم و اميدوار بودم ايشون هم حوصله جواب دادن داشته باشند. اما ديشب اتفاق جالبي افتاد. بزرگواران اتحاديه ناشران با من تماس گرفتند و دعوتم كردند تا عصر جمعه و شام جمعه را به شكل خصوصي با ايشان باشم و از من خواستند تا اقاي ماير را از وضع كنوني صنعت كتاب الكترونيك در خاور ميانه آگاه كن بعد از ديدارمون سعي خواهم كرد گزارشي از اين ديدار رو براتون بنويسم.

بامهر
مجيد قاسمي