در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

 خبر خوب به کتاب‌خوان‌های مهاجر

کتاب‌خوان‌های دور از وطن درد دوری از کتاب‌خانه‌ی شخصی را خوب می‌فهمند. حسرت قدم زدن در کتاب‌فروشی و راسته‌ی کتاب‌فروش‌ها را می‌شناسند. و با شوقِ خواندنِ کتاب‌های تازه‌ی بازار نشر بیگانه نیستند. بعضی وقت‌ها دلشان می‌خواهد یکی از کتاب‌های قدیمی کتاب‌خانه‌شان را بردارند، ورق بزنند و مرورش کنند. نمی‌شود. در غیاب کتاب‌خانه‌ی شخصی و راسته‌ی کتاب‌فروش‌ها اما می‌توان دلگرم شد به تکنولوژی، به کتاب‌‌های الکترونیک، به کتاب‌فروشی مجازی، به فیدیبو. 

نمایشگاه کتاب هم یکی از آن رویدادهایی است که هر سال کتاب‌خوان‌های مهاجر را دلگیر می‌کند. از شور و حال نمایشگاه کتاب تهران و تازه‌های نشر جز خبر، چیزی نصیب دور از وطن‌ها نمی‌شود. فیدیبو اما امسال با اجرای طرح فروش ارزی کتاب‌های چاپ اول برخی ناشران همزمان با نمایشگاه کتاب تهران قصد کرده ایرانیان مهاجر را هم در لذت تازه‌های نشر همراه کند.  

در فیدیبو می‌توانید بهای نسخه‌ی الکترونیک کتاب‌ها را به‌ صورت ارزی پرداخت کنید. از طریق PayPal ‌و یا کارت‌های اعتباری.

بانک کتاب‌های فیدیبو پیوسته به‌روز می‌شود...