یلدای امسال با همراهی شما شگفت‌انگیز شد.
همراهی بی‌نظیر شما در طرح یلدای شگفت‌انگیز فیدیبو،‌ ثابت کرد،‌ که بهترین کتاب‌خوان‌های جهان هستید.

اما همانطور که وعده داده بودیم به تعدادی از دوستان که در یلدای شگفت انگیز خرید کرده‌اند، فیدیبن پنجاه هزار تومانی تقدیم می‌شود.

نام کاربری برندگان فیدیبن‌ها به شرح زیر است:

 

برندگان روز اول، چهارشنبه 24 آذر ماه

j.nourbakhsh@ ***.com

mr.mahdi577@ ***.com

m.faranak62@ ***.com

 

برندگان روز دوم، پنجشنبه 25 آذر ماه

ahtamjidi@ ***.com

henrik.khach ***.com

mmovahedazad@ ***.com

 

برندگان روز سوم، جمعه 26 آذرماه

rezahk70@ ***.com

javadi9975@ ***.com

negar.damideh@ ***.com

 

برندگان روز چهارم، شنبه 27 آذر ماه

dr.afshinahmadifar@ ***.com

drali9927@ ***.com

j.foroughi021@ ***.com

 

برندگان روز پنجم، یکشنبه 28 آذر ماه

nazli.shahidi@ ***.com

elham.mostafavi69@ ***.com

fateme.rezvani13@ ***.com

 

برندگان روز ششم، دوشنبه 29 آذر ماه

nima.arabshahi@ ***.com

omidafzali@ ***.com

azadi.reza@ ***.com

 

برندگان روز هفتم، 30 آذر ماه

govallak@ ***.com

m_meisam@ ***.com

mtkashi@ ***.com

mohammadi.reza.1989@ ***.com

mm.glory90@ ***.com

agronomy.science@ ***.com

mandani_t9@ ***.com

dr.r.khodavandi@ ***.com

niloofardoost7@ ***.com

faryabimr@ ***.com