در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

دزدی کتاب ، دزدی فکر است


عباس علمی کتابفروش و مدیر انتشارات البرز معتقد است دزدی کتاب دزدی فکر و از انواع دزدی ناپسند تر و بدتر است.

وی در گفت و گو با فیدیبو بیان کرد دانلود غیر قانونی کتاب دزدی از نویسنده، ناشر و همه ی عواملی که در تولید یک کتاب نقش داشته اند است و باعث تضییع حق نویسنده و ناشر می شود که گاه سال ها برای انتشار یک کتاب تلاش می کنند.

وی همچینن معتقد است یکی از دلایل دانلود غیرقانونی در ایران ، عدم آگاهی افراد نسبت به این دانلود ها و همچنین آگاهی ندادن رسانه در این خصوص می باشد.
در ادامه مدیر نشر البرز در مورد گرانی کتاب مطرح کرد :« نه ، کتاب گران نیست ، اتفاقا این بهانه ای است برای عدم خرید کتاب .» چرا که وقتی قیمت کتاب را با کالا های دیگر مقایسه کنیم می بینم کتاب گران نیست.

در پایان عباس علمی به تداوم فعالیت کمپین من دزد کتاب نیستم تاکید کرد چرا که این کمپین فرهنگسازی در زمینه ی کتاب و رعایت حقوق مولف و ناشر است .

فیدیبو همچنین در زمینه «نه به دانلود غیرقانونی کتاب» کمپین رصد راباشعار#من_دزد_کتاب_نیستم در سایت rasad.fidibo.com راه اندازی کرده است. هدف این سایت فرهنگ سازی و همکاری کاربران اینترنت برای اطلاع رسانی در زمینه دانلودغیرقانونی کتاب در اینترنت است. کاربران می‌توانند با مراجعه به سایت، هرگونه دانلود غیرقانونی کتاب‌ها را به اطلاع این سایت برای پیگیری‌های آتی برسانند.
تاکنون چهره‌هایی نظیر، محمود دولت آبادی، رضا امیرخانی، مهدی غبرایی، احسان شریعتی، علی دهباشی سردبیرمجله بخارا، عباس مخبر و اسدلله امرایی مترجم، تکین حمزه لو رمان نویس ایرانی، پوریا عالمی نویسنده و طنز‌پرداز، بهاره رهنما بازیگر و نویسنده، بلقیس سلیمانی داستان نویس ایرانی، و مدیران نشر ققنوس و نی به این کمپین پیوسته‌اند و از کاربران اینترنت درخواست کرده‌اند که کتاب‌ها را در اینترنت به صورت غیرقانونی دانلود نکنند.

 

کانال فیدیبو درسایتآپارات

گفتگویفیدیبوبا رضاامیرخانینویسنده 

گفتگویفیدیبوبا امیرحسین زادگانمدیرنشرققنوس

گفتگویفیدیبوبا مهدیغبراییمترجم 

گفتگویفیدیبوبا محموددولتآبادینویسنده 

گفتگویفیدیبوبا بهارهرهنمانویسندهوبازیگرایرانی 

گفتگویفیدیبوبا بلقیسسلیمانینویسنده 

گفتگویفیدیبوبا علیدهباشینویسندهوسردبیرمجلهبخارا

گفتگویفیدیبوبا احسانشریعتیپسردکترعلیشریعتی 

گفتگویفیدیبوبا عباسمخبرمترجم 

گفتگویفیدیبوبا جعفرهماییمدیرنشرنی 

گفتگویفیدیبوبا اسداللهامرایینویسندهومترجم

گفتگویفیدیبوبا پوریاعالمینویسندهوطنزنویس

گفتگویفیدیبوبا مهدیفیروزانمدیرعاملموسسهشهرکتاب

امادگی پلیس برای برخوردباسایتهای غیرقانونی دانلودکتاب