در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

این روزها در دفتر فیدیبو چه می گذرد؟

گزارش محمد فیروزان از آنچه این روزها در دفتر فیدیبو می گذرد و گفت و گو با مجید قاسمی (مدیر پروژه فیدیبو). 

این گزارش در هشتم اسفند ماه و در حالی که تنها سه روز به افتتاح رسمی فیدیبو باقی مانده بود، تهیه شده است.