در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

دانلود کتاب سفرشهادت 

 

 

کتاب سفر شهادت هفتمین کتاب از مجموعۀ در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر است که شامل گفتارهایی دربارۀ واقعۀ عاشوراست.
کتاب سفرشهاد شامل سخنرانی‌های امام موسی صدر دربارۀ قیام حضرت سیدالشهدا (ع) است. امام موسی صدر در کتاب سفرشهادت برای تحلیلی که از قیام حضرت سیدالشهدا (ع) ارائه داده‌اند، اشاراتی به وقایع قیام امام حسین (ع) کرده‌اند. اما نقل این وقایع امتیاز و تمایز این کتاب نیست، چون حوادث یکسان بوده‌اند و بسته به نقل معتبر یا غیر‌معتبر، منابع متفاوت می‌شوند. اهمیت این کتاب در تحلیل‌های آن است


دکتر محمدحسین رجبی دوانی درباره کتاب سفرشهادت به سایت موسسه امام موسی صدر می‌گوید: بنای امام موسی صدر توجه به اهداف و ابعاد گوناگون قیام امام حسین (ع) است و نه صرفاً نظر کردن به بُعد عاطفی آن. البته، ایشان بر بُعد عاطفی نیز تأکید می‌کنند و تعبیر بسیار زیبایی دارند که اگر از آنچه بر امام حسین (ع) گذشته است، اندوهگین نشویم، نشانۀ ضعف ایمان و بی‌ایمانی است و مفهوم مخالف آن را این‌گونه مطرح می‌کنند که اگر کسی با خواندن یا شنیدن آنچه بر حضرت سیدالشهدا (ع) گذشت، اندوهگین نشود، فاقد ایمان است. این اصل درستی است که به زیبایی آن را عنوان می‌کنند. اما این مسئله سبب نمی‌شود که فقط از بُعد عاطفی به این واقعه نگریست و اهداف والای قیام را که می‌تواند در هر زمان و مکانی جاری و ساری باشد، مدنظر قرار نداد.

• ایشان تعلیل بسیار زیبایی برای گریه‌ بر امام حسین (ع) دارند، مبنی‌ بر اینکه گریه‌ برای نو کردن اندوه‌ و کینه و میل به انتقام و خشم بر باطل است. اگر بر امام حسین (ع) گریه می‌کنیم، صرفاً برای سبک کردن انسان در این مصیبت نیست. گریه باید انسان را در برابر باطل محکمتر به میدان بیاورد و میل به انتقام و خشم بر جبهۀ باطل را در او برانگیزد.

• امام موسی صدر در موارد متعددی، تحلیل‌ها و برداشت‌های زیبا و ارزشمندی از اقدام امام حسین (ع) و حرکت تاریخ‌ساز ایشان بیان کرده‌اند. ایشان تعبیری برای آماده‌سازی اصحاب برای شهادت بیان کرده و به زیبایی مطرح می‌کنند که امام حسین (ع) می‌دانست که پایان این کار شهادت است. مبادا هنگامی که یاران آن حضرت می‌خواهند مقابل دشمن قرار گیرند ضعف امکانات و کمی نیرو‌ها باعث کاهش عزت این حرکت شود. امام صدر می‌گوید که امام حسین (ع) یاران را به‌گونه‌ای آماده می‌کنند که هنگام قرارگرفتن در مقابل دشمن، گویی بر آن‌ها غلبه دارند و کوچک‌ترین نشانی از ضعف و حقارت و ذلت در آن‌ها نمی‌ماند. پس از آماده‌سازیِ اصحاب، نوبت به آماده‌سازی زنان، خانواده و حرم می‌رسد. امام حسین (ع) به‌گونه‌ای آنان را برای چنین امر مهمی آماده می‌کنند که دشمن نتواند ذلتی در می‌انشان مشاهده کند.

• امام صدر تحلیل بسیار زیبا و ارزشمندی نیز از عظمت حضرت زینب (س) در قیام و انقلاب حسینی و پیام‌رسانی قیام دارد و نقش زن را در پیدایش قیام‌ها و انقلاب‌ها و تحولات اجتماعی بسیار اساسی قلمداد می‌کند. ایشان بر اهمیت تربیت دختران در کنار تربیت پسران تأکید می‌کند. شاید در موقعیتی که امام موسی صدر این سخنان را ایراد می‌کند، یعنی بیش از چهار دهۀ پیش توجه به پسران بیش از دختران بوده است. حتی از قول پیغمبر (ص) حدیثی مطرح می‌کند با این مضمون که بهترین فرزندان، دختران هستند. ایشان تربیت دختران را سبب سلامت جامعه و موفقیت مردان می‌داند.

• امام صدردربارۀ رابطۀ میان حج و عمره و زیارت خانۀ خدا و اعمال حج با زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) تعبیر ارزشمندی ارائه می‌دهند. قرائت زیارت عاشورا در روز عرفه و نیمۀ رجب و ماه رجب تأکید شده است. می‌دانیم که رجب موسم عمره و ذی‌حجه نیز موسم حج تمتع است. بنابراین، ایشان می‌فرماید که علت این مسئله این است که در حقیقت حج واقعی از طریق امام حسین (ع) شناخته می‌شود.

 

جملات برگزیده کتاب سفر شهادت

* من حسینی که به رنج‌دیدگان اهتمام نورزد، نمی‌شناسم. به حسینی که شهید گریه می‌نامندش، ایمان ندارم. من به گریه و زاری برای سبک شدن و تخلیۀ هیجان و ناراحتی ایمان ندارم. ایمان من این است که امکان ندارد امام حسین جز برای احقاق حق کشته شده باشد.

*اندوهی که شما دربارۀ حسین احساس می‌کنید، نشانۀ ایمان شماست و اگر به او احساسی نداشته باشید و بی‌اعتنایی کنید، نشانۀ بی‌ایمانی شماست.

*حسین (ع) پیش از آنکه شهید دیگران باشد، شهید ماست. ما ناراحتیم، چون چیزی را که متعلق به ما بود، از دست داده‌ایم. ما پدر و مادر و دوست و یاور و تکیه‌گاه و عزت و سرپرست و همه‌چیز خود را از دست داده‌ایم، به‌ویژه آنکه احساس می‌کنیم او برای ما فداکاری کرده است.

 

+دانلود کتاب

+دانلود کتاب الکترونیک