در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

 

دانلود کتاب تولدی دیگر

 

شوهرم ناپدید شد. از سرِ کار به خانه برگشت، کیفش را کنار دیوار گذاشت، از من پرسید نان خریده‌ام. احتمالاً ساعت دور و بر هفت‌ونیم بود.
آیا شوهرم به این علت ناپدید شد که بعد از سال‌ها بی‌توجهی من نسبت به او، یک شب خسته و بی‌حوصله از سر کارش به خانه برگشت و یکدفعه احساس کرد که این وظیفه‌اش دیگر خارج از حد تحمل است که هر روز پله‌های پنج طبقه را هم برای خرید نان پایین برود؟ سعی کردم به مأموران تحقیق کمک کنم.