در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

خرید کتاب به جای مجازات حبس

 

در گنبدکاووس از این پس افرادی که مرتکب جرایم سبک شده‌اند به جای حبس، به خرید کتاب محکوم می‌شوند.

براساس حکم سید قاسم نقی زاده موسوی رییس شعبه دوم دادگاه کیفری 2 شهرستان گنبدکاووس، در راستای توسعه فرهنگ مطالعه، در صورتی که افراد فاقد شاکی خصوصی، سن پایین و فاقد سابقه کیفری باشند، به خریدکتاب محکوم می شوند.

بر اساس دستور قاضی نقی‌زاده، در هر نامه اعزام متهم به زندان هم اعلام می‌شود که به وی ابلاغ کنند تا روز جلسه دادگاه ۵ جلد کتاب مطالعه و خلاصه آن را به همراه یک حدیث ارسال کند.

به گفته قاضی قاسم نقی‌زاده و به نقل از ایرنا، تعدای کتاب‌ برای زندان گنبد کاووس خریداری می‌شود که عناوین آنها متنوع است و از کتاب‌های بسیار ساده تا کتا‌ب‌های تخصصی را در برمی‌گیرد.

قاضی نقی‌زاده می‌گوید:مطالعه کتاب در زندان علاوه بر مزیت‌های فردی و اجتماعی، از درگیری زندانیان با یکدیگر می‌کاهد.

رییس شعبه دوم دادگاه کیفری 2 گنبدکاووس با اشاره به اینکه حتی کتاب های قصه کودکان خردسال برای استفاده مادران آنان در زندان تهیه شده است، تصریح کرد: به اوراق کتاب ها مهر وقف نامه زده شده تا در حفظ و نگهداری آن دقت بیشتری صورت گیرد.