در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

دانلود کتاب شاهنامه فردوسی

 

سی سال از عمر گرانمایه اش را صرف به نظم درآوردن شاهنامه کرد تا سرانجام 60 هزار بیت حماسه ایران را سرود و عجم را با زبان پارسی زنده کرد

 

 بسی رنج بردم بدین سال سی                         

 عجم زنده کردم بدین پارسی  

 

در اواخر عمرش به پیری و تنگدستی دچار شد و سلطان محمود غزنوی هم که قرار بود برابر هر بیت شاهنامه به او یک سکه طلا دهد، از این کار سر باز زد

 

چو بودم جوان برترم داشتی         

به پیری مرا خوار بگذاشتی  

به جای عنانم عصا داد سال          

پراکنده شد مال و برگشت حال

 

برخی ابوالقاسم فردوسی را شیعه مذهب دانسته اند و یکی از دلایل برخورد نامناسب سلطان محمود غزنوی با وی را شیعه بودن و ایرانی بودن وی دانسته اند.

 

بر این زادم و هم بر این بگذرم                    

چنان دان که خاک پی حیدرم   

 

یکی از ویژگی های مهم شاهنامه را تصویرسازی های وی از اسطوره های ایرانی دانسته اند، گویی فردوسی کارگردانی زبردست است که با خلق موقعیت هایی حماسی و ساخت کاراکترهای بسیار قوی دست به ساخت فیلمی تاریخی زده است. توصیف درخشان آفتاب در این بیت خود گویای این واقعیت است.

 

چو زرین سپر برگرفت آفتاب                      

سرجنگجویان برآمد ز خواب

 

ضرباهنگ حماسی و تند شاهنامه را می توان در وزن عروضی مناسب، به کارگیری قافیه های محکم و هم حروفیهای پنهان و آشکار، سجع و انواع جناس دید. چنانکه در کشاکش نبردها و جنگ ها نیز می توان از خواندن شاهنامه به هیجان آمد و همچون یک فیلم سینمایی اکشن از ضرباهنگ تند آن لذت برد.

 

چکاچاک گرز آمد و تیغ و تیر                 

 ز خون یلان دشت گشت آبگیر

زمین شد به کردار دریای قیر            

همه موجش از خنجر و گرز و تیر   

دمان بادپایان چو کشتی بر آب                

سوی غرق دارند گفتی شتاب  

 

شاهنامه یکی از بزرگ‌ترین شاهکارهای ادبی جهان است که محتوای آن اسطوره‌ها، وقایع و تاریخ ایران از ابتدا تا فتح ایران توسط اعراب در سده هفتم است. در شاهنامه پنجاه پادشاه (از جمله سه زن) سلطنت کرده‌اند و محتوای آن تاریخی است. نخستین پادشاه شاهنامه، کیومرث و بازپسین پادشاه آن یزدگرد سوم است که در جنگ از اعراب شکست‌خورد.شاهنامه به سه بخش اساطیری (از عهد کیومرث تا پادشاهی فریدون)، پهلوانی (از قیام کاوه آهنگر تا قتل رستم و فرمانروایی بهمن پسر اسفندیار) و تاریخی (از پادشاهی بهمن و ظهور اسکندر تا فتح ایران توسط اعراب) تقسیم می‌شود.

 

بر ایرانیان زار و گریان شدم                          ز ساسانیان نیز بریان شدم

چو با تخت منبر برابر شود                           همه نام بوبکر و عمَّر شود

نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر                    کز اختر همه تازیان را است بهر

از این مارخوار اهرمن چهرگان                       ز دانایی و شرم بی بهرگان

نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد                    همی داد خواهند گیتی به باد

 

بی تردید فردوسی یکی از بزرگترین شعرای پارسی است که شهرت او در جهان عالمگیر شده و بسیاری از نویسندگان بزرگ دنیا نظیر گوته و ویکتورهوگو از وی به نیکی یاد کرده اند.

 

دانلود کتاب رایگان در فیدیبو