در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

 

زن و نوشتار در ایران امروز

 

از روزگار انتشار سووشون سیمین دانشور تا به امروز بیش از چهل سال می گذرد.چهل سالی که بی شک یکی از پرفراز و نشیب ترین دوران های این سرزمین بوده است . سال هایی که در آن نویسندگان زن به تدریج جایگاه خود را در صحنه نوشتار این مرز و بوم تثبیت کرده اند .

زنانی که با صلابت در عرصه های مختلف نوشتار پیش می روند . زنانی که داستان می نویسند تا با نوشتن و بیان دنیای خود به دنیای بیرون شکلی نو دهند ؛ نقد می کنند مناسبات جامعه معاصر را تا واکاوی کنند درد های آن را ؛ و زنانی که نه به دادخواهی از تاریخ و آنچه گذشته ، بلکه در رویای ساختن جهانی نو همه چیز را با زاویه دید خود می کاوند و می نگارند. مادرانی که حتی با نداشتن "اتاقی از آن خود" نیز توانستند آرزوهای خود را محقق کنند و بنویسند .

طبق آمار بدست آمده ، زنان بیشتر از مردان کتاب می خوانند و کتاب می نویسند ولی ناشران ترجیح می دهند کتاب های تالیف مردان را در اولویت قرار دهند . فیدیبو در تلاش است با پیشبرد عرصه نشر الکترونیک و ارائه راهکارهایی موثر ، راه را برای نشر آثار زنان ایران هموارتر کند. ما بر این باوریم که عصر طلایی نوشتار زنان در آینده ای نزدیک شروع خواهد شد .