در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

کتاب رایگان هفته: دیوان اشعار اوحدالدین انوری

انوری استاد قصیده سرای شعر پارسی و آراسته به هنرهای خوشنویسی و موسیقی بودهاست. او از دانشهای ریاضیات، فلسفه وموسیقی بهرهور و در اخترشناسی به زبان خود مرجع بودهاست. وجود گواهها و نشانههایی در شعر انوری سخن از آگاهی او از موسیقی دارد و همین امر برخی از پژوهندگان را برانگیخته تا او را موسیقیدانی تحصیل کرده بدانند.

پیشنهادهای یک مدیر نشر: نشر نی

 

همواره در مجلات و سایت ها و به مناسبت های مختلف بازیگران، نویسنده ها و حتی شخصیت های سیاسی برای ما از کتاب های مورد علاقه شان می گویند و فهرست پیشنهادی ارایه می کنند. ولی ما در فیدیبو می خواهیم به سراغ کسانی برویم که در بالای چرخه تولید کتاب، برای انتشار کتاب ها تصمیم می گیرند و سرمایه گذاری می کنند. از این روی، فیدیبو سراغ مدیران نشر می رود و از ایشان خواهیم خواست که  فهرستی از میان کتاب های نشر خودشان که بر روی فیدیبو منتشر شده است را برای مخاطبان فیدیبو پیشنهاد کنند. برای نوبت نخست سراغ  جعفر همایی مدیر نشر وزین نی رفته ایم . حال این شما و این فهرست . .منتخب ایشان