در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

 جایزه دیگر برای ابوتراب

ابوتراب خسروی در بین اهالی ادبیات نام شناخته شده ای اشت اما چیزی که این روزها او و آخرین رمان اش را بیشتر بر سر زبان ها انداخته ، برگزیده شدن برای هفتمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد است که عصر دوشنبه گذشته در تالار وحدت تهران برگزار شد و در بخش رمان و داستان بلند ابوتراب خسروی با رمان «ملکان عذاب» و محمدکاظم مزینانی با رمان «آه با شین» برگزیده شدند و جایزه ۱۱۰ سکه ای آن را به صورت مشترک (هر اثر ۵۵ سکه) به خانه بردند

داستان ملکان عذاب

ملکان عذاب، سومين رمان ابوتراب خسروي پس از «اسفار کاتبان» و «رود راوي» است. رمان، با روايت زکريا شرف از کودکي اش آغاز مي شود. کودکي زکريا در عمارت هاي اربابي گذشته است؛ عمارت هايي که مادر زکريا آنها را از شوهرانش که همگي خان و خان زاده بوده اند به ارث برده است. مادر، عروس هزاردامادي است که هر خان که مي ميرد خان بعدي به خواستگاري اش مي آيد و بخشي از املاکش مال مادر مي شود. زکريا اما فرزند هيچ کدام از اين خان ها نيست. او فرزند اولين شوهر مادر است که خان نبوده، بلکه ژاندارم قلدري بوده که بعدها هم به کسوت تصوف در می آید

دوران دانشجويي زکريا با وقايع شهريور 20 تلاقي مي کند و پا به سن گذاشتنش مقارن مي شود با کودتاي 28 مرداد 32. در همان دوران دانشجويي است که يک روز پدر، او را به خانقاه خود احضار مي کند. زکريا در خانقاه پدر، با دم و دستگاه مخوفي مواجه مي شود که تحمل آن را ندارد. ملکان عذاب، مجموعه اي از روايت هاي موازي است که به خوبي در هم تنيده شده و به هم متصل شده اند. يک روايت، روايت زکريا ست. روايت ديگري که به موازات اين روايت پيش مي رود، روايت پسر زکريا و عشق ناکام اوست.اين دو روايت، اما هرکدام روايت هاي ديگري را هم در دل خود دارند. زکريا، هم روايت خود را دارد و هم راوي مکتوبات صوفيانه پدر است و پسر زکريا نيز، هم راوي مکتوبات زکريا ست و هم راوي ماجراي خود

پرفروش های داستان در هفته گذشته