در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

 چرا ما عقب ماندیم ؟

در ذهن همه ما همیشه این سوال وجود داشته که چرا ما این چنین عقب مانده ایم و نتوانسته ایم هم پای غرب و اروپا تبدیل به کشوری پیشرفته شویم؟ حکایت کتاب ما چگونه ما شدیم به تعبیری تلاش در جهت پاسخ به همین سوال است یعنی پرسشی که از یک سابقه ی200 ساله برخوردار است.ازهمان جا که عباس میرزا به ژوبرفرستاده ناپلون می گوید: مشکل در کجاست؟چرا شما شما، شما شدید و ما ،ما شدیم ؟آیا آب و خاک اروپا با آب و خاک ما متفاوت است؟آیا خدا خواسته که شما آن گونه شدید و ما این گونه؟

کتابی که به چاپ بیست و دوم رسید

کتاب ما چگونه ما شدیم چندان کتاب جدیدی نیست و تازه چاپ نشده است اما توانسته به چاپ بیست و دوم برسد و همین نشانی از محبوبیت کتاب است؛ کتاب درجستجوی پاسخ به پرسشی است که هیچ گاه کهنه نمی شود سوالی که همه ما ایرانیها کنجکاو پاسخ آن هستیم تا شاید راه حلی برای این عقب ماندگی تاریخی پیدا شود.این کتاب تاریخی تحلیلی در مورد ریشه ها و علل عقب ماندگی ایران است، با نثری که اصلا خسته کننده نیست و قلمی که به راحتی خواننده را با خود همراه می کند و نمی گذارد احساس کسالت کند. در اين كتاب نويسنده ميگويد اين داستانهايي كه ميگويند غرب آمد و ما انسانها و كشورها را استثمار كردند و به خاك سياه نشاند اصلا درست نیست، او اعتقاد دارد كه هيچ كشوري با ما اين كارها را نكرد بلكه خود ما اين پتانسيل را داشتيم كه كشور خود را عقب مانده نگاه داریم و ديگران وقتي این قابلیت را ديدند مسلماً استفاده کردند.

کتاب دربردارنده ی مجموعه ای از عوامل است که از دید صادق زیباکلام دست به دست هم دادند و باعث شدند که ما اینگونه شویم. عواملی که باید آنها را در داخل ایران جستجو کرد نه در عوامل خارجی؛ یکی از این عوامل آب و شرایط جغرافیایی ایران است دیگر عوامل گسترش زندگی عشایری و صحراگردی، منشأ قبیلگی حکومتهای ایران، صحرانشینی و بی ثباتی اجتماعی، پراکندگی اجتماعات ،تمرکز قدرت در دست حکومت، خاموش شدن چراغ علم و.... هستند، همچنین نویسنده در فصول مختلف و در دوره های مختلف تاریخی ایران را از دید جامعه شناسی تحلیل میکند و به چگونگی شرایط حاکم بر ایران میپردازد.

این کتاب در شش فصل تدوین شده است

فصل اول: از کجا شروع کنیم؟

فصل دوم:ایران چگونه جایی است؟

فصل سوم : از صعود تا نزول (1800- 1000م

فصل چهارم : تاثیر هجوم قبایل بر ساختار نهادهای اجتماعی ایران

فصل پنجم:خاموش شدن چراغ علم

فصل ششم: تماس شرق و غرب