در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

 با خواندن این کتاب شوکه خواهید شد

قسمتی از پوست پشتش را بکنید به طوری که نمیرد. بعد روی آن عسل بمالید و سپس او را نزدیک لانه ی زنبور بگذارید تا آن قدر زنبور ها او را نیش بزنند تا بمیرد

نه اشتباه نکنید؛ این تخیلات و تهدیدهای مضحک یک فرد بیمار نیست بلکه مجازاتی است که در مقطعی از تاریخ سرزمینمان روی یک انسان اعمال شده است. "تاریخ سخت کشی" راکه بخوانید تا از خلاقیت های نیاکانمان برای شکنجه و کشتار وحشیانه مخالفانشان شوکه شوید.

حاکمان ما چه می کردند؟

تاریخ سخت کشی، روایت بخشی از  ناملایمت های تاریخ ایران است؛ آنجا که آخرین روشها به کار گرفته می شود تا جان از مخالفان و معارضان گرفته شود، آن هم به شیوه ا ی که در تاریخ ثبت و در ذهنها ماندگار شود و برای دیگرانی که به دنبال مخالفت با قدرت حاکم هستند مایه عبرت شود. بریدن اندامها، سوزانیدن و کباب کردن، پاره پاره کردن، زنده به گور کردن، زیر تازیانه و چوب کشتن و خرد کردن سر با گرز، خفه کردن، بستن به دم اسب و بستن به درخت، در دیگ جوشان انداختن و در نمد پیچیدن، جوال دوز بر زبان زدن، در پوست خام گذاشتن و زیر پای پیل انداختن از جمله شیوه های جنایتکارانه ای است که غفاری فرد در این کتاب به آنها پرداخته است؛ شیوه هایی که حاکمان برای از میان برداشتن مخالفانشان استفاده می کردند

شکنجه ابزاری برای مرگ

مؤلف در هر بخش کتاب به بیان مصداق های سخت کشتن افراد معروف تاریخ میپردازد و به صورت مستند و با ارجاع به متنهای دست اول تاریخی، روایت میکند که بابک، حلاج، نادر میرزا، مانی، ملک المتکلمین و... چگونه کشته شده اند. او البته به مرگ افردی نیز اشاره میکند که شاید چندان در تاریخ شناخته شده نباشند، اما به دلیل روشی که کشته شده اند مورد توجه قرار گرفته اند؛ مانند کندن پوست کودک 12 ساله در دیار بکر، سوزاندن فالگیرها نزد سکاها، پاره پاره کردن زن بدنام در اصفهان، بستن گیسوی پیرزن به  دم قاطر در هند وغیره

غفاری در این کتاب تنها به بخشی از شکنجه در تاریخ میپردازد که به عنوان ابزاری برای مرگ به کار رفته است و آنچنان که خود مدعی است این کتاب، تاریخ شکنجه نیست

در پشت جلد این کتاب  آمده است

 تاریخ می تواند پندآموزی از سرنوشت مردان تاریخی و یادگرفتن خوی های نیکو، اندرز گرفتن از بدی ها و پرهیز از آنها و درس گرفتن از پیروزی های آنها باشد. تاریخ، فلسفه ای است که در جست وجوی دورنمای آینده و در صدد روشنگری است. یکی از نمونه های تاریخی بارز، مسالة «سخت کشی» بوده است. به زعم تاریخ نگاران، مجازات سنگین و سخت کشی تبهکاران، برای آرامش مردم و برای نیرومندی قانون بوده که گاهی با زیاده روی همراه می شده و گاهی گریبان بی گناهان را نیز گرفته است. به هر حال، سخت کشی بخشی از تاریخ است و نمی توان گفت پیامدهای آن همگی منفی بوده و سودی برای مردم دربرنداشته است. در کتاب حاضر، با تکیه بر مستندات تاریخی، ضمن معرفی انواع سخت کشی ها نظیر: بریدن اندام ها، کندن پوست، پاره پاره کردن و… ، نمونه هایی عینی از انواع سخت کشی های پادشاهان ارائه شده است