در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

 نبردی که شاید درباره ان کمتر بدانید

در فاصله ی پایان جنگ جهانی اول و آغاز جنگ جهانی دوم، در اروپا نبردی رخ داد که اهمیت و تاثیرش کمتر از نبردهای ماراتون و واترلو نبود. این جنگ تاثیر شگرفی بر تحولات سیاسی دهه های 1920 و 1930، جنگ جهانی دوم و صلح 1945 گذاشت.اما وقایعی که در اوت 1920 در آستانه ی دروازه های ورشو رخ داد، به رغم جوانب شگفت و سرنوشت سازی که داشت، به دست فراموشی سپرده شد. كاوه بيات مترجم كتاب در توصيف اهميت اين نبرد در مقدمه جمله اي از لرد دابرتون نقل ميكند كه اين جنگ را با نبرد تور در سال 732 ميلادي مقايسه ميكند: «نبردي كه اگر در آن سپاهيان اسلام متوقف نشده بودند امروزه در مدارس اكسفورد تفسير قرآن تدريس ميشد.»کتاب ورشو 1920 یکی از جدیدترین پژوهشها در این زمینه 

 ماجرای نبرد ورشو چه بود؟

در تابستان 1920 میلادی برابر با  1299خورشیدی درحالیکه چند سالی بیشتر از پایان جنگ جهانی اول نگذشته بود ، جنگی دیگر این بار میان لهستان تازه متولد شده و روسیه ی شوروی در گرفت که درنهایت لهستان نوپا بر ارتش سرخ چیرگی یافت. اگرچه در مقایسه با آن فاجعه ی سهمگین جهانی، آنقدرها دهشتناک نمی نمود ولی ترکشهای این جنگ هیچ جای اروپا را مصون نگذاشت و در سرنوشت مردمان این قاره تاثیر ملموسی گذاشت. در همان سال، ایران نیز از سودای کشورگشایی بلشویکها مصون نماند. آنها که میخواستند تسلط خود بر قفقاز و آسیای میانه را بازپس گیرند، از گستره ی مرزهای شمالی ایران، صدور انقلاب خود را شروع کردند.اینکه ایران نیز چون لهستان در آن روزگار و آن شرایط خاص به حال خود وانهاده شده بود، موقعیت مشابهی را برای این دو کشور پیش آورد ولی آنچه در تاریخ این دو کشور ثبت شده است، بسیار متفاوت است

 

پازل وقایع در کنار هم

كتاب نبرد ورشو بيش از آنكه تحقيقي در زمينه ديپلماتيك و سياسي اين واقعه باشد بيشتر بر روي عمليات نظامي آن متمركز شده البته بدون آنكه نسبت به آن دو وجه نيز بي توجه باشد.کتاب داستانی است که آدام زامویسکی برای خواننده روایت میکند. او در کتاب «ورشو 1920»، داستان را با جزئیات تمام توصیف میکند: چه شد و چه اتفاقاتی گذشت. فرماندهان طرفین چه کسانی بودند. از کجا به این مقامها رسیده بودند. وضعیت سرزمین های مورد مناقشه چه بوده. مقامات هر دو طرف، چگونه توانسته اند مردم را همراه نقشه های خود کنند. کتاب همانند پازلی کنار هم چیده میشود: تصویرها، خیالپردازیها و ماجراجوییها در هم یکی میشوند و تصویر کلی خلق میشود و بعد کار نویسنده ساده میشود، بر موج داستان سوار میشود و همراه خواننده به فرجام ماجرا می رسند .

تفاوت نبرد ورشو با دیگر جنگها 

زامويسكي نويسنده كتاب با شرح دقيق تواناييهاي نظامي هر دو طرف نشان ميدهد كه اين جنگ شباهت زيادي به جنگ جهاني اول كه دو سال پيش از شروع جنگ ورشو خاتمه يافته بود، نداشته است. سربازاني بدون يونيفورم كامل و سواره نظامي كه با نيزه هاي قديمي ميجنگيدند. توحش به كار رفته در اين جنگ از ديگر تفاوتهاي آن بود؛ توحشي كه در طرف روسي يادآور ايلغارهاي مغول بود؛ ارتشي با گذشتن از هر جايي علاوه بر ردي از خون سرزميني سوخته بر جاي ميگذاشت، در واقع قدرت اصلي سواره نظام سرخ در سرعت فوق العاده و شهرتشان به وحشيگري بود