در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

 همراه با تاریخ از مصدق تا دکتر روهانی

خواندن تاریخ از خلال زندگی نامه ها و خاطرات شخصیت های تاثیرگذار و بزرگ لطف خاص خود را دارد ،سفری به دل تاریخ با همه جزئیاتش است بدون آنکه سختی و جدیت بیش از اندازه ای داشته باشد، می توان هر زمان از روز که فراغتی پیش می آید کتاب را بدست گرفت و حتی با تمرکز کم رویدادهای تاریخی وسیاسی ایران معاصر را همراه با یکی از شخصیتهای مهم دنبال كرد.از این دست کتابها در در فروشگاه الکترونیک کتاب فیدیبو کم نیست.

 

زندگی، شخصیت و اندیشههای دکتر محمد مصدق بهعنوان یکی از مهمترین چهرههای تاریخ معاصر ایران، بهرغم اینکه سالیان درازی از نهضت ملی شدن نفت میگذرد، همچنان در محاق قرار دارد.در این کتاب می توانید شرح مبسوطی از زندگی و فعالیت های سیاسی دکتر مصدق را بخوانید

 

 

زندگینامهٔ سیاسی آیتالله طالقانی کتابی است که به بررسی تحلیلی زندگی او میپردازد و از این رو، به ناگزیر در این کتاب بخشهای عمده ای از تاریخ معاصر ایران نیز مرور شده است تا تأثیرپذیری این اندیشمند معاصر از محیط سیاسی اجتماعی و تأثیرگذاری متقابل او بر فضای روزگارش به درستی تبیین شود

 

 

مرکز اسناد انقلاب اسلامی اقدام به ضبط خاطرات رجال سیاسی و مذهبی انقلاب اسلامی نموده است این کتاب جلد اول خاطرات ایشان است که از بدو تولد تا مقطع زمانی تسخیر لانهی جاسوسی را شامل میشود

 

 

اين كتاب شامل مقدمه، زندگينامه، و بيست و پنج گفتوگو با نزديكترين ياران جهادي امام موسي صدر است
همچنين در بخش «پيوستها»ي اين كتاب ميتوان نامه هايي از امام صدر به شخصیتهای سیاسی پیدا کرد

 

 

كتاب حاضر، دربارۀ زندگی سیاسی و كارنامۀ شغلی دكتر منوچهر اقبال به همراه اسناد و تصاویری از وی است؛ منوچهر اقبال سیاستمدار، پزشک بیماریهای عفونی، رئیس دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یک دوره نخستوزیر ایران در دوران محمد رضا پهلوی بود

 

 

محسن نجات حسینی از اعضای اولیهٔ سازمان مجاهدین خلق ایران  که در سال ۱۳۴۹ از سوی سازمان برای گذراندن دوران عملیات چریکی از ایران خارج شد. وی تا سال ۱۳۵۵ با سازمان  همکاری میکرد. گزارشی از رویدادها و تجربیات وی در این دوران، در این کتاب آمده است