در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

جدیدترین رمان کوندرا در فیدیبو

اگر از طرفداران میلان کوندرا باشید حتما خبر انتشار کتاب جدید او هیجان زده تان خواهد کرد، او که چهارده سال بود هیچ کتابی ننوشته بود، حالا در بهار هشتاد و پنج سالگی اش "جشن بی معنایی"  را به طرفدارانش هدیه داد، کتابی که بر پشت جلد آن آمده است: نوری بینداز بر جدیترین مشکلات زندگی و همزمان، حتی یک جمله جدی هم نگو؛ این است ؛ جشن بی معنایی

جشن بی معنایی در ادامه سنت رمان نویسی میلان کوندرا است؛ چه به لحاظ فرم و چه از نظر محتوا.روایت، به صورت خطی کلاسیک تنظیم نشده و نمیتوان جریانی داستانی از آن استخراج کرد

رمان طی چند روز در ماه ژوئن میگذرد و از حوالی پارک لوکزامبورگ، واقع در مرکز پاریس آغاز میشود:آلن از شخصیت های رمان در جست وجوی مادری است که او را در ده سالگی رها کرده و گاهی نیز در خیالش با او حرف میزند، رامون استاد بازنشسته دانشگاه، جلوی یک موزه در کنار باغ لوکزامبورگ ایستاده و میخواهد از نمایشگاه تابلوهای مارک شاگال دیدن کند اما آدمهای ایستاده در صف را که میبیند پشیمان میشود،به غیر  از آلن و رامون، شارل  و کالیبان هم از دیگر شخصیتهای رمان جشن بی معنایی هستند.در واقع رمان، سلسله ای است از گفت وگو میان این شخصیتها که تقریبا به طور همزمان معرفی می شوند

+ تهیه نسخه الکترونیک کتاب از فیدیبو

داستانی چون یک قطعه موسیقی

کوندرا فصول تازه ترین رمانش را بر اساس ساختارهای موسیقایی پیش برده؛ به طوری که میتوان این رمان را همچون یک "فوگ" در نظر گرفت که شامل واریاسیونهای مختلف است و در مجموع، حول یک موضوع فلسفی گرد آمده؛ موضوعی که در همان عنوان کتاب نیز پیدا است.اما برای فهم رمان تازه کوندرا، آشنایی با موسیقی کافی نیست، خواننده ای که جشن بیمعنایی را به دست میگیرد، اگر کلیاتی از تاریخ اروپا، تاریخ هنر جهان، فلسفه آلمان و ادبیات فرانسه نداند، لذت چندانی از این رمان نمیبرد

آخرین والس کوندرا

صرف نظر از شکل رمان و مضمون اصلی آن، دیگر مضامین مطرح شده در "جشن بی معنایی" هم تقریبا در ادامه مضامین ده رمان پیشین کوندرا است

با جمع شدن همه این مضامین در رمان تازه کوندرا، میتوان آن را چکیدهای از آثار قبلی یا به تعبیر خود کوندرا آخرین "والس" نویسنده دانست.

کوندرا در این رمان نیز خواننده را به تاریخ برده و وقاحت حکومتهای توتالیتر را با خلق "شارل" نشان داده ؛ علاوه بر این تراژدی فراموشی، هویت از دست رفته،اروتیسم به شیوه گروتسک و پلیدی زندگی از دیگر مضامین "جشن بیمعنایی" است

+ تهیه نسخه الکترونیک کتاب از فیدیبو