نسخه الکترونیک کتاب‌های
محمود دولت‌آبادی
را فقط در فیدیبو بخوانید

نسخه الکترونیک کتاب‌های محمود دولت‌آبادی
را فقط در فیدیبو بخوانید
درباره محمود دولت‌آبادی:
زمانی که‌ آثار ماندگار ادبیات داستانی ایران را بررسی می‌کنیم، حتما آثار محمود دولت‌آبادی در میان این فهرست است. اندیشه‌ تغییر و بهبود شرایط اجتماعی کشور در آثار او و هم‌نسل‌هایش منجر به آفرینش آثاری گران‌بها در ادبیات فارسی شد که هنوز هم الهام‌بخش بسیاری از نویسندگان و روشنفکران است.
درباره محمود دولت‌آبادی:
زمانی که‌ آثار ماندگار ادبیات داستانی ایران را بررسی می‌کنیم، حتما آثار محمود دولت‌آبادی در میان این فهرست است. اندیشه‌ تغییر و بهبود شرایط اجتماعی کشور در آثار او و هم‌نسل‌هایش منجر به آفرینش آثاری گران‌بها در ادبیات فارسی شد که هنوز هم الهام‌بخش بسیاری از نویسندگان و روشنفکران است.
ویدیوی اختصاصی فیدیبو از محمود دولت‌آبادی

چرا باید آثار «آقای نویسنده» رابخوانیم؟

محمود دولت‌آبادی از برجسته‌ترین نویسندگان معاصر ایران است که به دلیل ادبیات حماسی و منحصربه‌فردی که دارد از دیگر نویسندگان متمایز شده است. موضوع اکثر کتاب‌های دولت آبادی آزادی اجتماعی، قیام و رنج مردم است.