0
 لام تا کلام

لام تا کلام

Unknown
ناگفته‌های چالش های روزانه ما در روابط واتفاقات زندگی با زبان ساده و عامیانه توسط سولماز برقگیر، لایف کوچ و استراتژیست روابط موثر.راه ارتباطی:Email: admin@barghgir.com اینستاگرام @solmaz_barghgir_coachوبسایت : www.barghgir.com

106 اپیزود

106 اپیزود

فصل 3

Episode 100:  "داستان تجربیات شما کنار "لام تا کلام
Episode 100: "داستان تجربیات شما کنار "لام تا کلام
35496:00:00
11 مهر 1402
102
Episode 99: Gaslighting
Episode 99: Gaslighting
34296:00:00
04 مهر 1402
101
Episode 98: دردِ سوگ
Episode 98: دردِ سوگ
19656:00:00
28 شهریور 1402
100
Episode 97: داستان سایه ها
Episode 97: داستان سایه ها
33888:00:00
21 شهریور 1402
99
Episode 96: داستان قبل از طوفان
Episode 96: داستان قبل از طوفان
28392:00:00
14 شهریور 1402
98
Episode 95: داستان مسافر قطار زندگی ۲
Episode 95: داستان مسافر قطار زندگی ۲
22104:00:00
07 شهریور 1402
97
Episode 94: وسواس فکری
Episode 94: وسواس فکری
32064:00:00
31 مرداد 1402
96
Episode 93: هوش رفتار اجتماعی
Episode 93: هوش رفتار اجتماعی
28080:00:00
24 مرداد 1402
95
Episode 92: چهارگانه مکافات و بدبختی ما ایرانی ه�ا
Episode 92: چهارگانه مکافات و بدبختی ما ایرانی ها
27696:00:00
17 مرداد 1402
94
Episode 91: باید و نبایدهای مهمونی رفتن ما ایرانی ها
Episode 91: باید و نبایدهای مهمونی رفتن ما ایرانی ها
32688:00:00
03 مرداد 1402
93
Episode 90: چطور والدین سمی نباشیم؟
Episode 90: چطور والدین سمی نباشیم؟
40560:00:00
06 تیر 1402
92
Episode 89: با آدم هایی که توانایی همدلی ندارند چی کار کنیم؟
Episode 89: با آدم هایی که توانایی همدلی ندارند چی کار کنیم؟
20136:00:00
23 خرداد 1402
91