دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...

10 صبح

ادامه...
پادکست ۲۱ -۳ مهمان: اخوان - مشاوره ...
امید اخوان و میثم زرگرپور
پادکست ۲۰ -۳ مهمان: زرگرپور - مشاور ...
امید اخوان و میثم زرگرپور
پادکست ۵۷ -۲ چند روش کمی ارزش‌گذاری ...
امید اخوان و میثم زرگرپور
پادکست ۰۱ -۱ درباره موضوع فصل دوم
امید اخوان و میثم زرگرپور