دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...

مدیریت استراتژیک

ادامه...
مدیریت پروژه در صنعت ساخت الحاقیه ساخت ...
مؤسسه بین‌المللی مدیریت پروژه PMI
متدولوژی مدیریت پروژه PM² نسخه PDF
مرکز تعالی مدیریت پروژه کمیسیون اروپا
چابک‌سازی سازمان‌ها نسخه PDF
ابوالفضل رضای کاشانی ، علی مهدیلوی تازه کندی ، محمد کشاورز
اصول مدیریت ریسک نسخه PDF
دن گلای ، رابرت مارک ، مایکل کروهی
سازمان‌های پیچیده
سیدمحمد عباس‌زادگان
کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری نسخه PDF
رمضان عباس‌نژادورزی ، فاطمه عبدی سقاواز ، یوسف عباس نژادورزی
مهارت‌های نرم برای بهبود عملکرد فردی و ...
ثریا رفعتی خسروشاهی ، مهدی بصیری
مدیریت اسناد و دانش بایگانی نسخه PDF
آفرین محمدحسینی ، محمدرضا شمشیرگر