دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...

فروش

ادامه...
کتاب هندبوک تصویری فروشندگان و بازاریابان ...
حسین عطرساعی ، حیدر امیران ، فریبا جعفری دانشور
کتاب آشنایی با فرصت‌های فروش و خدمات پس از ...
محمدرضا سهیلی ، محمدرضا نوری ، نجمه عنبری
کتاب هنر فروش و راه‌های حفظ آن در ایران – ...
حسین علیقارداشی ، حیدر امیران
کتاب نوآوری در نیروی فروش
جان ر. جان دوین سنتیس ، نیل راکام