دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
ادامه...
کتاب تئوری مدیریت نسخه PDF، قسمت دوم – مدیریت ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی
کتاب تئوری مدیریت نسخه PDF، قسمت اول – مدیریت ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی
کتاب تئوری مدیریت - قسمت دوم - مدیریت ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی
کتاب آمار احتمال – مدیریت دولتی نسخه PDF
امیر دبیری ، علی رضوانی بیدگلی
کتاب آمار احتمال – مدیریت صنعتی نسخه PDF
امیر دبیری ، علی رضوانی بیدگلی
کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی – مدرسی معارف ...
محمدرضا سلیمی ، مهدی وزین‌‌افضل
کتاب آمار توصیفی و استنباطی – ارتباطات نسخه ...
امیر دبیری ، علی نبئی ، مهناز تقوی