دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...

مدیریت

ادامه...
کتاب یادگیری برای عمل نسخه PDF
پیتر چکلند ، جان پولتر
کتاب تئوری مدیریت نسخه PDF، قسمت اول – مدیریت ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی
کتاب مدیریت دانش نسخه PDF
زهرا لطفی ، عبداله آقائی
کتاب فمینیسم در سازمان و مدیریت درنگی ...
مجتبی عزیزی ، میثم لطیفی ، هدی عزیزی
کتاب نوآوری اجتماعی راه‌حل‌هایی برای ...
رنه شمیدپیتر ، توماس آزبورگ
کتاب مدیریت چریکی
حسین منتی ، وحید ناصحی‌فر
کتاب مسیریاب بازاریابی
دیوید استورات ، مایکل سارن
کتاب آمار - مدیریت فناوری نسخه PDF
امیر دبیری ، علی رضوانی بیدگلی
کتاب تئوری مدیریت نسخه PDF، قسمت اول – مدیریت ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی
کتاب تئوری مدیریت نسخه PDF، قسمت دوم – مدیریت ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی
کتاب تئوری مدیریت نسخه PDF، قسمت دوم – مدیریت ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی
کتاب تئوری مدیریت - قسمت دوم - مدیریت ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی
کتاب آمار احتمال – مدیریت دولتی نسخه PDF
امیر دبیری ، علی رضوانی بیدگلی
کتاب تئوری مدیریت نسخه PDF، قسمت اول – مدیریت ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی