دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...

ریاضی و آمار

ادامه...
کتاب آمار تحلیلی و کاربردهای آن نسخه PDF
احمد گائینی ، علیرضا شجاعی‌فرد
کتاب مبانی آنالیز عددی نسخه PDF
لارس الدن ، لینده ویتمبر کوک ، هانس برون نیلسن
کتاب اصول آنالیز حقیقی نسخه PDF
اوئن برکین شاو ، چارالامبوس د. آلیپرانتس
کتاب ریاضی عمومی ۱ – اقتصاد بهداشت نسخه PDF
امیر دبیری ، علی رضوانی ، مهناز تقوی
کتاب آمار مقدماتی – جلد دوم نسخه PDF
تامس اچ. ووناکت ، رانلد جی. ووناکت ، محمدرضا مشکانی
کتاب آمار احتمال – مهندسی کامپیوتر هوش ...
امیر دبیری ، علی رضوانی بیدگلی
کتاب ریاضی عمومی ۱ - بهداشت حرفه‌ای نسخه PDF
امیر دبیری ، علی رضوانی ، مهناز تقوی
کتاب آمار احتمال – مهندسی کامپیوتر ...
امیر دبیری ، علی رضوانی بیدگلی