دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...

علوم مهندسی

ادامه...
کتاب کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل و کاربرد آن ...
فرزاد توحیدخواه ، گلناز بغدادی
کتاب معادلات دیفرانسیل – مهندسی پزشکی نسخه ...
امیر دبیری ، علی رضوانی ، مهناز تقوی
کتاب تئوری مدیریت - قسمت اول - مدیریت فناوری ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی
کتاب تئوری مدیریت - قسمت دوم - مدیریت فناوری ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی
کتاب تئوری مدیریت - قسمت اول - مدیریت ...
امیر دبیری ، صادق زهره‌وند ، صالح کاشانی