دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...

معماری

ادامه...
پیش‌درآمدی بر هویت معماری اسلامی ایران
جمال‌الدین مهدی‌نژاد ، علی صادقی حبیب‌آبادی
مضامین فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان
احسان عرب‌انواری ، سید عباس یزدانفر ، سیده الهام فرهانیان
مدیریت فضاهای سبز شهری با رویکرد بهداشت محیط
باقر حیاتی ، سجاد رحیمی بیستونی ، مینا رضائی
بازخوانی تجارب اجرایی انطباق‌پذیری و ...
سمیه فدائی‌نژاد بهرامجردی ، پیروز حناچی ، سارا تیمورتاش
عملکرد عام‌المنفعه میراث معماری ایران
سینا کمالی تبریزی ، محمد صادق طاهر طلوع‌‎دل
عملکرد اجتماعی میراث معماری ایران
سینا کمالی تبریزی ، محمدصادق طاهرطلوع‌ دل