دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...

مدیریت

ادامه...
کتاب مجموعه مقالات هاروارد نسخه PDF
مدرسه بازرگانی هاروارد
کتاب قدرت نوآوری مدیریت ۲۴ راهکار برای تسریع ...
آرماند فن‌بام ، دونالد فن‌‌بام
کتاب تکنیک‌های شناسایی و ارزیابی خطاهای ...
سکینه مهدوی ، عبدالحمید تاجور
کتاب قطر نسخه PDF
سیدحمزه صفوی
کتاب معماری سازمانی در عمل اصول، مفاهیم و ...
الهام پروین نیا ، امیر درجه ، سید رئوف خیامی
کتاب معماری سازمانی در عمل چارچوب توگف، ...
امیر درجه ، ستار هاشمی ، سید رئوف خیامی
کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ...
شهریار محمدی ، محمدحسین شرکت ، مونا جام‌پرازمی
کتاب مقدمه‌ای بر روش‌ها و مفاهیم تراوش ...
نجمه‌السادات ضمیری ، همایون روحیان
کتاب مدیریت ریسک در رویکرد مالی اسلامی
حسین محسنی ، مهدی صادقی شاهدانی
کتاب اصول سرپرستی نسخه PDF
محمدجعفر زرین‌نگار
کتاب دنیای متفاوت کلان داده و چارچوب هدوپ ...
امیر مسعود رحمانی ، امیر مولوی خایانی
کتاب فرصت هوشیاری، کارآفرینی نسخه PDF
سید سیاوش میرحسینی ، متین آل احمد
کتاب رهبری و مدیریت کیفیت در آموزش عالی نسخه ...
پاتریس مرتوا ، چنیچری سید نایر ، لئونارد وبستر