کتاب صوتی فوتبال علیه دشمن با صدای عادل فردوسی‌پور

درباره مو یان

جایی که زندگی جریان داشته باشد، مرگ هم وجود دارد. این زندگی کردن است که سخت است نه مردن. هر چه زندگی سخت تر می شود، اراده برای زندگی قوی تر می شود. و هر چه ترس از مرگ بیشتر می شود تقلا برای زنده ماندن افزایش می یابد.‎