کتاب صوتی فوتبال علیه دشمن با صدای عادل فردوسی‌پور

درباره خوزه ماريا آرگداس

José María Arguedas Altamirano متولد 18 ژانویه 1911 تا 28 نوامبر 1969. رمان نویس، شاعر و انسان شناس پرویی.