فیدیبو نماینده قانونی انتشارات خیلی سبز و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب مجموعه کتاب‌های نردبام – هندسه ۲ پیشرفته – پایه یازدهم
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب مجموعه کتاب‌های نردبام – هندسه ۲ پیشرفته – پایه یازدهم به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب مجموعه کتاب‌های نردبام – هندسه ۲ پیشرفته – پایه یازدهم

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎب درﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽآﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ بتوانند ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و ﺗـﺴﻠﻂ در ﺣـﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺪﺳﻪ را در ﺧﻮدﺷﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ درس ﻧﺎﻣﻪ بدون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺛﺒﺎت ﻗﻀﺎﻳﺎی ﻛﺘﺎب درﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ مثالﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و دﺷﻮار می‌باشد ﻣﮕﺮ اینﻛـﻪ اﺛﺒـﺎت ﻗﻀﻴﻪای ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺘﻔﺎوت از ﻛﺘﺎب درﺳﯽ باشد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻨﻜﻮرو اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎی رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه و ﺑﺎ روش‍های ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﺷﺪه است.

ادامه...
  • ناشر انتشارات خیلی سبز
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 27.95 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۲۸ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب مجموعه کتاب‌های نردبام – هندسه ۲ پیشرفته – پایه یازدهم

کتاب بسیار خوبیه برای کسایی که میخواند فراتر از کتاب یاد بگیرند
در 20 ساعت پیش توسط