فیدیبو نماینده قانونی انتشارات حتمی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

کتاب راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

ﻓﺼﻞ‌ﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮﻧﺪ: ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ: ﻭﺍژﻩ ﺷﻨﺎﺳﻰ - ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻯ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎیی - ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﺴﻮ با آخرین پژوهش ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻰ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ - ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ‌ﻫﺎﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭﻳﮋۀ واحدهای اندازه‌گیری - فشار بارومتریک ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ: ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺻﻠﻰ - ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎﻯ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪ ﻭ ﺟﺮﻡ ﺑﺪﻥ - ﺍﻓﺘﺮﺍﻕ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻡ، ﻧﻴﺮﻭ، ﻭ ﻭﺯﻥ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻗﺪﺭﺕ ﭘﻮﻳﺎ - ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﺯﻥ ﺳﺮﺣﺎﻝ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭها - ﺍﻓﺘﺮﺍﻕ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻋﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻳﺴﺘﺎ -ﺩﻗﺖ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ - ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ: ﻗﺎﻣﺖ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻮمترلافایه ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﻗﺪﺭﺕ ایزوکینتیک -لنگر اوج - نوع تار - ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻉ ﺁﺳﻴﺐ و...

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی