فیدیبو نماینده قانونی انتشارات خیلی سبز و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی جامع – جلد دوم – دوازدهم
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی جامع – جلد دوم – دوازدهم به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی جامع – جلد دوم – دوازدهم

ﺳﺆاﻻت ﻛﻨﻜﻮر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎ ﻛﻤﯽ ﺗﻼش و داﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻛﺘﺎب ﺧﻮب، ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺮﺑﯽ را در ﻛﻨﻜﻮر ﺑﺎﻻ زد و ﻛﻠﯽ ﺗﺮاز ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﭘﺲ اﺻﻼ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺎﻳﻴﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻻ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
اﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺎ درس اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ:
اول ﻟﻐﺖﻫﺎی آن درس را ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻫﺎ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ.
ﻣﺘﻦ درس را در ﻛﺘﺎب درﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺟﻤﻼﺗﺶ را ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
درس ﻧﺎﻣﮥ ﻛﺘﺎب ﺗﺴﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و از ﻛﻨﺎر ﻫﻴﭻ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﺬﻛﺮی راﺣﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﺴﺖﻫﺎ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﮏ ﺗﮏ آن ﻫﺎ را ﺧﻮب ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

ادامه...

  • ناشر: انتشارات خیلی سبز
  • تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل: 5.24 مگابایت
  • تعداد صفحات: ۱۵۲صفحه
  • شابک:

نظرات کاربران
درباره کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی جامع – جلد دوم – دوازدهم

کتاب خوبیه و از بقیه کتابای کمک اموزشی بهتره
در 7 روز پیش توسط
سلام،این واسه تجربی یا انسانی
در 2 هفته پیش توسط
سلام من هرچقد تلاش میکنم کتابو بخرم نمیشه همش مینویسه حروف توی تصویر رو اشتباه وارد کردین ،با اینکه درست زدم چیکار کنم من
در 2 هفته پیش توسط
کتاب خوبیه اگرم نقصی داره به نظرم واسه اینه که کتاب درسی نصفه نیمه مطالبو گفته و مولفارو بلاتکلیف گذاشته مثلا بدون دونستن مشخصات اسم مشتق پیدا کردن حال میتونه مشکل باشه و دانش اموزو تو تستا به دام بندازه و کلی چیزای دیگه
در 2 هفته پیش توسط
اختصاصیای دوازدهم و موضوعی هارو هم بزارید.
در 2 هفته پیش توسط