فیدیبو نماینده قانونی انتشارات خیلی سبز و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی جامع – جلد دوم – دوازدهم (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی جامع – جلد دوم – دوازدهم (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی جامع – جلد دوم – دوازدهم (نسخه PDF)

ﺳﺆاﻻت ﻛﻨﻜﻮر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎ ﻛﻤﯽ ﺗﻼش و داﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻛﺘﺎب ﺧﻮب، ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺮﺑﯽ را در ﻛﻨﻜﻮر ﺑﺎﻻ زد و ﻛﻠﯽ ﺗﺮاز ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﭘﺲ اﺻﻼ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺎﻳﻴﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻻ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
اﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺎ درس اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ:
اول ﻟﻐﺖﻫﺎی آن درس را ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻫﺎ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ.
ﻣﺘﻦ درس را در ﻛﺘﺎب درﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺟﻤﻼﺗﺶ را ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
درس ﻧﺎﻣﮥ ﻛﺘﺎب ﺗﺴﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و از ﻛﻨﺎر ﻫﻴﭻ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﺬﻛﺮی راﺣﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﺴﺖﻫﺎ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﮏ ﺗﮏ آن ﻫﺎ را ﺧﻮب ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ


  • دسته بندی:
  • ناشر: انتشارات خیلی سبز - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 5.24 مگابایت - تعداد صفحات : ۱۵۲ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی جامع – جلد دوم – دوازدهم (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی جامع – جلد دوم – دوازدهم (نسخه PDF)

che fargh karde😕
در 3 روز پیش توسط
لطفا کتاب های اختصاصی دوازدهم رو هم بزارید
در 3 هفته پیش توسط
۲۰😻😻😻😻❤❤
در 1 ماه پیش توسط