فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

راهنمای تشریح گوشتخواران به همراه اطلس رنگی (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب راهنمای تشریح گوشتخواران به همراه اطلس رنگی (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
راهنمای تشریح گوشتخواران به همراه اطلس رنگی (نسخه PDF)

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮمی داﻣﭙﺰﺷکی اﺳﺖ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن دارد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آﻧﺎﺗﻮﻣﻴکی ﺑﺪن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران اﻫلی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ را ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺑﺮرسیﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﺘﺎب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻧﺪام ﺟﻠﻮیی، ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻧﺪام ﻋﻘبی، ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﻴﻨﻪ، ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻜﻢ و ﻟﮕﻦ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺮ و ﮔﺮدن می ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺳﺘﺨﻮان ﺷﻨﺎسی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﺮح درس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺎوﻳﺮ آن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.


  • دسته بندی:
  • ناشر: انتشارات دانشگاه تهران - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 17.08 مگابایت - تعداد صفحات : ۳۲۹ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب راهنمای تشریح گوشتخواران به همراه اطلس رنگی (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب راهنمای تشریح گوشتخواران به همراه اطلس رنگی (نسخه PDF)