فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

به‌روش آموزش شیمی پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب به‌روش آموزش شیمی پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
به‌روش آموزش شیمی پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه (نسخه PDF)

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﺑﺪانﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺪارس اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﻧﯿﺰ، ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪای ﻃﺮح ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻌﻤﯿﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.


  • دسته بندی:
  • ناشر: انتشارات واله - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 0 مگابایت - تعداد صفحات : ۷۴ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب به‌روش آموزش شیمی پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب به‌روش آموزش شیمی پایه‌ی نهم - دوره اول متوسطه (نسخه PDF)

عالی
در 2 ماه پیش توسط