فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی هشتم - دوره اول متوسطه

کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی هشتم - دوره اول متوسطه
نسخه PDF

نسخه الکترونیک کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی هشتم - دوره اول متوسطه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی هشتم - دوره اول متوسطه

ﻛﺘﺎب ﺑﻪ روش، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﻓﺼﻞ ﻓﺼﻞ میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ فصل‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و دﻗﻴﻖ از ﭼﻬﺎر دﻳﺪﮔﺎه ﺷیمی، زﻳﺴﺖ، زﻣﻴﻦ‌ﺷﻨﺎسی و ﻓﻴﺰﻳک ﺑﻬﺮه برده‌اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ که نگاهی ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺘﺎب درسی دارد، دارای درسﻧﺎﻣﻪ‌ای ﻗﻮی ﺑﺎ ﻧﻜﺎت ﻓﺮاوان و ﺧﺎص میﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، تمرین‌های ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. پس از ﺗﻤﺮﻳﻦها، تعداد ﻣﺤﺪودی ﺳﺆال ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ‌ای با پاسخ‌نامه‌ی تشریحی برای یادگیری و تسلط طرح شده است.

ادامه...
  • ناشر انتشارات واله
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 21.07 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۳۶ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی هشتم - دوره اول متوسطه