فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی اول  – دوره اول متوسطه

کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه
هفتم

نسخه الکترونیک کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۴۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه

درس ﻧﺎﻣـﻪ‌ﻫـﺎی اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﻮم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و در درک ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮ آن، ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺪ. ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ‌های درس ﻫﺎی داﺧﻞ درس ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺶ‌آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ درس ﻧﺰدﻳﻚ کند.

ادامه...

نظرات کاربران درباره کتاب به‌روش آموزش علوم پایه‌ی اول – دوره اول متوسطه