فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

علوم تجربی: آدم برفی - سوم دبستان (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب علوم تجربی: آدم برفی - سوم دبستان (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
علوم تجربی: آدم برفی - سوم دبستان (نسخه PDF)

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم در زﻧﺪگی ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس میﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎهی ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزشی ﻋﻠﻮم در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪایی، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ میﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺖﻳﺎبی ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی میﺗﻮان ﻛﻤک کرد.
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﺘﺎب درسی ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻃﺒﻘﻪبندی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در طول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴلی و ﺑﻌﺪ از ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﺘﺎب درسی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﻓﺮاﮔﻴﺮان قرار گیرد.


  • دسته بندی:
  • ناشر: انتشارات واله - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 38.76 مگابایت - تعداد صفحات : ۸۶ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب علوم تجربی: آدم برفی - سوم دبستان (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب علوم تجربی: آدم برفی - سوم دبستان (نسخه PDF)