فیدیبو نماینده قانونی مهروماه نو و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب پیام آیات دین و زندگی + پیام روایات

کتاب پیام آیات دین و زندگی + پیام روایات
نسخه PDF، دوم، سوم و چهارم دبیرستان

نسخه الکترونیک کتاب پیام آیات دین و زندگی + پیام روایات به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب پیام آیات دین و زندگی + پیام روایات

ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ۲۵ ﺗﺴﺖ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۵ ﺗﺎ ۱۷ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ۱۲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﻩ. ﺟﺎﻟﺒﻪ ﺑﺪﻭﻧﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻨﺮ ۹۱ ﺑﺎ ۱۲ ﺗﺴﺖ (۱۱ ﺗﺴﺖ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ۱ ﺗﺴﺖ ﺭﻭﺍﻳﺖ) کمترین و آزمون هنر ۹۲ با ۲۱ تست (۱۹ تست آیات و ۲ تست روایت) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺯ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎ ﺕﺭﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺒﻪ ﺑﺪﻭﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺁﻳﻪ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﻛﻨﻜﻮﺭ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ۹۴ ﻭ ۹۵ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﺍﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ۵۵ ﺗﺎ ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ ﻯ ﺩﻳﮕﺮ، ﺗﻨﻮع این تست‌هاست خصوصادر کنکور۹۵ و ۹۶ که ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳــﻰ ﺍﺯ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﻭﺍﺟﺐ ﺣﺲ ﺷــﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺷــﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺴــﺖ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ۵ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩ: (ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺳﺖ.)
ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﺣﻔﻆ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﻳﻪ: حدود ۵ تست
ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺁﻳﻪ: ﺣﺪﻭﺩ ۵ ﺗﺴﺖ
ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻴﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻳﻪ: ﺣﺪﻭﺩ ۳ ﺗﺴﺖ
ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻳﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﻳﺚ، ﺷﻌﺮ ﻳﺎ ﺁﻳﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ: ﺣﺪﻭﺩ ۱ ﺗﺴﺖ
ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺣﺪﻳﺚ: ﺣﺪﻭﺩ ۲ ﺗﺴﺖ

ادامه...
  • ناشر مهروماه نو
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 30.35 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۹۵ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب پیام آیات دین و زندگی + پیام روایات